Tuesday, 1 January 2013

Happy New Year { Wholewheat Pancakes with Yogurt } ! / Честита Нова Година { Пълнозърнести палачинки с кисело мляко }

Happy New Year 2013! 
I wish you and your families a year full of health, peace, love and happiness! Be good, positive, cherish each other and spread love and joy all year round!

Честита Нова 2013 Година!
Желая на вас и вашите семейства година изпълнена със здраве, мир, любов и щастие! Бъдете добри и позитивни, ценете хората около вас и ги дарявайте с много любов и радост през цялата година!


And here is a great way to start the new year...or simply a new day! Healthy breakfast for healthy people!
А това е един прекрасен начин за започване на новата година...или просто на новия ден! Здравословна закуска за здрави хора!